Jongerenpanel over jeugdwerkloosheid

Jongerenpanel over jeugdwerkloosheid

In het kader van jonge werklozen platform hebben we een jongerenpanel georganiseerd op dinsdag 16 december.

Het onderwerp van het panel was jeugdwerkloosheid in Brussel. De jongeren die participeerden aan de jongerenpanel waren diegene die tewerkgesteld zijn dankzij het jonge werklozen platform.